Manuscripten

Een roman, een thriller of schrijf je kinderboeken? Hoe dan ook dient je manuscript aan een aantal voorwaarden te voldoen voor je het inlevert bij een uitgeverij, literair agent of zelf gaat publiceren. 

Perspectief: wie vertelt/vertellen het verhaal? 
Personages: is het geloofwaardig en authentiek hoe de personages reageren en hebben ze een meerwaarde voor het verhaal? 
Dialoog: is het duidelijk wie er aan het woord is en voelt het gesprek niet geforceerd? 
Show don’t tell: wat laat je zien in het verhaal en wat leg je uit?
Schrijfstijl: wat is het tempo van het verhaal, hoe worden de details beschreven en past de stijl bij het verhaal? 

Handig om te weten voor je het manuscript door That Blonde Woman laat lezen:
Wij kijken naar de inhoud van het verhaal en daarvoor hoeft je manuscript nog niet af te zijn. Zowel voor tussentijdse feedback als wanneer het manuscript af is kun je bij ons terecht. 

Wij van That Blonde Woman hebben ervaring met de volgende genres: 

  • Roman
  • Triller
  • Kinderboek
  • Middle Grade
  • Young Adult
  • New Adult
  • Poëzie  

Pakket 1
Graag ontvangen we de eerste 5 pagina’s van het manuscript. Door wijzigingen, suggesties en aantekeningen in de kantlijn te plaatsen, laten we zien waar verbeterpunten liggen in jouw manuscript. Op basis daarvan kun je het vervolgens zélf toepassen op de overige pagina’s.* **
Tarief: 59 euro (inclusief btw).

Pakket 2
Is uw manuscript zover af en wilt u dat we kijken naar het gehele manuscript, dan bepalen we de prijs op basis van het aantal woorden.* **
Tarief: 0,008 euro per woord (inclusief btw).

* Wij van That Blonde Woman redigeren niet taalkundig, daarvoor verwijzen we je door naar één van onze collega’s. 

** Het manuscript dient op de volgende manier te worden aangeleverd: TNR, lettergrootte 12, regelafstand 1,5.